top of page

WSPÓŁPRACA

Mentor 1.jpg

Współpracujemy ze stowarzyszeniem "Mentor - Die Leselernhelfer Düsseldorf eV" (www.mentor-duesseldorf.de). Mentorzy-wolontariusze wspierają jednego ucznia na jednej lekcji przez dłuższy czas. Czytanie odbywa się na terenie szkoły. Stowarzyszenie non-profit przygotowuje mentorów do ich zadania i towarzyszy im w pracy.

 

Mentorzy chcą promować chęć czytania. Poprzez wspólne wybieranie i wspólne czytanie opowiadań dzieci robią postępy w technice czytania i rozumieniu treści tekstów, raczej incydentalnie. Poszerza się słownictwo. Regularne godziny mentorskie sprawiają, że wiele dzieci odkrywa radość z książek, a dzięki zaangażowaniu mentorów często nabierają nowej pewności siebie. Gry, łamigłówki i rozmowy rozluźniają godzinę czytania.

 

Obecnie około 470 dzieci spotyka się ze swoim mentorem raz w tygodniu w 67 szkołach na terenie miasta Düsseldorf. W programie uczestniczą zarówno szkoły podstawowe, jak i niektóre szkoły średnie.

KNZ 2.jpg
KNZ

W ramach rejestracji do szkoły podstawowej Sonnenstrasse (Sonnenstrasse 10, 40227 Düsseldorf), a także w pierwszych miesiącach pierwszego roku szkolnego, każdego roku zauważa się większą liczbę początkujących uczniów, którzy potrzebują dalszego wsparcia. W przeszłości tej sytuacji przeciwdziałał wysoki poziom osobistego zaangażowania szkoły z zaangażowaniem lokalnych osób kontaktowych na pierwszym poziomie opieki zdrowotnej (pediatrzy i gabinety terapeutyczne).

 

W ramach współpracy te dzieci i ich rodziny mają otrzymać niskoprogowe drogi dostępu do systemu ambulatoryjnej (ewentualnie stacjonarnej) opieki społecznej pediatrycznej przez ośrodki pediatrii społecznej w celu umożliwienia dalszej diagnostyki i terapii, które nie są zapewnione przez system szkolny (w tym psychologię szkolną) można umożliwić. Dalsze planowanie działań wspierających i terapeutycznych odbywa się wtedy w ścisłej koordynacji pomiędzy szkołą, ośrodkiem pediatry społecznej, pediatrą rezydentem oraz, w razie potrzeby, publiczną służbą zdrowia i opieką społeczną.

Paul und Mia 1.jpg
Fundacja Paula i Mii Herzog

Fundacja Paula i Mii Herzogów jest fundacją wspierającą opartą na Emmastraße 20 w Düsseldorfie-Oberbilk i została założona w 2003 roku przez Marię (Mia) Herzog na rzecz dzieci, młodzieży i seniorów.

Edukacja i wychowanie, uzupełnione o edukację sportową i artystyczną, są przedmiotem naszej promocji dzieci i młodzieży. Naszym celem jest pomaganie ludziom w samopomocy, a tym samym położenie fundamentów pod budowanie satysfakcjonującego, niezależnego i samodzielnego życia.

W sektorze seniorów chcemy przede wszystkim promować projekty i udogodnienia, które wnoszą więcej różnorodności i radości do codziennego życia - towarzyskie, sportowe i wspólne wszelkiego rodzaju - ale także oferują pomoc w nagłych sytuacjach kryzysowych. Ma to na celu wniesienie niewielkiego wkładu w nagrodzenie całokształtu osiągnięć seniorów. Pod  Biorąc pod uwagę te kryteria, zdecydowaliśmy się wesprzeć projekty i instytucje non-profit opisane na kolejnych stronach. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na własnej stronie internetowej.

Wizje założyciela realizuje komisja składająca się z trzech członków zarządu na prawach wspólnych oraz czterech członków rady nadzorczej. Członkowie komisji posiadają kwalifikacje biznesmena, bankiera, doradcy podatkowego, architekta, pracownika socjalnego i mistrza rzemiosła.

Königinen und Helden 1.jpg

Królowe i bohaterowie

Stowarzyszenie kulturalno-artystyczne Königinnen und Helden eV zostało założone w marcu 2013 r. przez zaangażowaną wspólnotę domową i zainteresowanych pracowników kultury we wspaniałym Düsseldorf-Oberbilk. Celem stowarzyszenia jest stworzenie przestrzeni dla sztuki i kultury w wielokulturowej dzielnicy Oberbilk.

 

Poprzez międzypokoleniowe projekty dla dzieci i młodzieży stowarzyszenie pragnie dać młodym i starszym ludziom wszelkiego pochodzenia możliwość znalezienia miejsca do spotkań, nawiązywania kontaktów i aktywnej poprawy jakości życia w najbliższym otoczeniu.

 

We współpracy z mieszkańcami, przedszkolami, szkołami, inicjatywami obywatelskimi, artystami i osobami o podobnych zainteresowaniach zainteresowanych kulturą, stowarzyszenie proponuje różne projekty i działania na terenie dzielnicy.

Logo & Ergo.jpg

Terapia logopedyczna i terapia zajęciowa
w szkole 

Współpraca z gabinetami terapii logopedycznej i terapii zajęciowej umożliwia nam prowadzenie zajęć terapeutycznych w naszej szkole. Oboje oferujemy tę opcję w naszych pokojach od lutego 2014 roku. Ta współpraca ułatwia naszym rodzicom i dzieciom dostęp do tych środków terapeutycznych. Dzieci mogą, pod warunkiem posiadania recepty pediatry, skorzystać z terapii w naszej szkole. Organizacyjna integracja terapii z codziennym życiem szkoły Już po pierwszej rozmowie rodzicielskiej pomiędzy terapeutą a rodzicami można rozpocząć terapię. Przy planowaniu wizyt bierze się pod uwagę następujące kwestie: - Sesje terapeutyczne rozpoczynają się najwcześniej o godzinie 8:30, aby zapewnić uczniom spokojne przybycie do szkoły. - Wizyty terapeutyczne są umawiane z wychowawcą klasy, aby dziecko nie opuściło żadnych istotnych lekcji. - Ta zasada dotycząca godzin posiłków i grup roboczych obowiązuje również w godzinach popołudniowych.

Stifzung lesen 1.jpg

Fundacja Dziecięca kształci czytanie

Żadna istota ludzka nie może przetrwać i rozwijać się bez czterech żywiołów: ognia, wody, ziemi i powietrza. A co z piątym elementem: edukacją? Informacje analogowe i cyfrowe zalewają nasze zmysły. Słyszymy i wąchamy, czujemy i smakujemy, widzimy i rozpoznajemy. Uczymy się czytać, zdobywamy wiedzę i kształcimy się. My wszyscy? Nie, warunki wstępne nie są jednakowe dla wszystkich ludzi. Naszą wizją jest wzbudzenie chęci czytania u dzieci i młodzieży, rozwinięcie namiętnego entuzjazmu do pisania i języka oraz trwałe zakotwiczenie go.

 

Gazety, czasopisma, książki i cyfrowe media czytelnicze powinny być dostępne dla każdego dziecka i każdego młodego człowieka, niezależnie od jego sytuacji ekonomicznej lub społecznej, pochodzenia czy punktu widzenia.

 

 

Bildschirmfoto 2024-01-05 um 09.41.35.png

Düsseldorfer Tafel eV

Düsseldorfer Kindertafel wspiera nas w każde Boże Narodzenie i umożliwia zwiedzenie spektaklu bożonarodzeniowego z Düsseldorfer Schauspielhaus z całą szkołą.

Bildschirmfoto 2024-01-05 um 09.37.52.png

Fundusz Lokalny Düsseldorf

Między innymi BürgerStiftung pokrywał koszty porad żywieniowych w czwartej klasie. Ponadto BürgerStiftung Düsseldorf jest partnerem do współpracy dla klubu czytelniczego, który rozpoczął działalność w marcu 2015 roku .

WSB-LOGO-DIGITAL-RGB-BLAU_edited.png

Fundusz Lokalny Düsseldorf

Między innymi BürgerStiftung pokrywał koszty porad żywieniowych w czwartej klasie. Ponadto BürgerStiftung Düsseldorf jest partnerem do współpracy dla klubu czytelniczego, który rozpoczął działalność w marcu 2015 roku .

Final Kindertafellogo.jpg

Düsseldorfer Tafel e.V.

Die Düsseldorfer Kindertafel unterstützt uns jedes Jahr zu Weihnachten und ermöglicht es uns mit der gesamten Schule das Weihnachtsstück vom Düsseldorfer Schauspielhaus zu besuchen. Zusätzlich unterstützt uns die Düsseldorfer Tafel in vielen Bereichen. Hier sind nur einige aufgezählt:

  • Hilfe bei der Unterstützung von Familien aus dem Ausland

  • finanzielle Unterstützung bei der Ausstattung der Bibliothek

  • finanzielle Unterstützung bei Ausflügen, Workshops und Klassenfahrten

buergerstiftung-duesseldorf 1.jpg

Bürgerstiftung Düsseldorf

Die BürgerStiftung übernahm u.a. die Kosten für Ernährungsberatungen in den 4. Klassen. Des weiteren ist die BürgerStiftung Düsseldorf Kooperationspartner für den im März 2015 gestarteten Leseclub.

ROK021_Patengrafik_2023-08.png

roundaboutkids

Roundabout Kids ist eine gemeinnützige Unternehmensgesellschaft mit Sitz in Düsseldorf. Wir arbeiten projektbezogen und befassen uns mit der Unterstützung vorhandener oder neuer Herzensprojekte für Kinder.

 

Die vier Schwerpunkte sind dabei Leseförderung & Bildung, Nachhaltigkeit & Umwelt, Gesundheit und Wohlbefinden und Sicherheit von Kindern. Die Projektarbeit im Großen und besonders im Kleinen, sowie die Basisarbeit liegt uns dabei am Herzen.

Mit vielen Kooperationspartnern. Und mit Unternehmen mit denen wir im Bereich von Umwelt (E) und Soziales (S) zusammenarbeiten. Auch im Zusammenhang mit einem CSR-Bericht.

entnommen am 5.1.24 aus: http://www.roundaboutkids.de/

bottom of page