top of page

SHOQATA E FINANCIMIT

Ne prezantohemi:

Shoqata e zhvillimit është një shoqatë e prindërve, miqve dhe sponsorëve të shkollës fillore të komunitetit Sonnenstraße. Ne e shohim detyrën tonë në mbështetjen e studentëve dhe mësuesve në vitin aktual shkollor.

Qëllimi ynë është t'i sjellim të gjithë fëmijët përmes aktivitetit dhe materialit  Ndihmoni për të mundësuar një kohë të zakonshme, të shkujdesur dhe produktive në shkollë.

kontributi

Tarifa vjetore prej 12 € është një tarifë familjare, edhe nëse disa  Fëmijët vizitojnë GGS Sonnenstrasse. Kontributi do t'i dërgohet udhëheqësit të klasës me letër dhe do të na përcjellë prej tyre. Ju jeni anëtar për aq kohë sa fëmija juaj është GGS  Vizituar Sonnenstrasse. Anëtarësia përfundon automatikisht pas përfundimit të klasës së 4 -të.

Bordi i Drejtoreve

Z. Johannes Oostendorp (kryetari i parë)

Znj. Sandra Glänzer (kryetare e dytë)

Znj. Ulrike Altgelt (Thesare)

Blerjet e mëparshme

- mbështetje financiare për udhëtimet në shkollë

- Mobilje për klasat

- mbështetje financiare për marrjen e materialit (shtigjet e të mësuarit)

- Beamer për qendrën mësimore

- mbështetje e përgjithshme financiare

Kontaktoni:

bottom of page