top of page

SHTYPI

FreiDay am FGZ Sonnenstraße - Zukunftstag am 26.5.23 (Artikel RP vom 6.6.23)

Nicht jammern, sondern machen -- FGZ Sonnenstraße

(Impakt Magazin Wübben Stiftung Bildung - Mai 2023

Ministerin ist von Grundschule in Oberbilk sehr angetan (Artikel RP vom 16.03.2023)

Täglich 30 Neuankömmlinge aus der Ukraine

(Artikel RP vom 22.08.2022)

Düsseldorf - Të drejtat e fëmijëve janë në orar (neni RP nga 15 maj 2018)

Çmimi shkollor WZ 2015  (Neni WZ nga 3.2.2015)

Hapja e Givebox (Neni RP nga 20 Dhjetor 2014)

Givebox përsëri në Lessingplatz (Neni RP nga 18 Dhjetor 2014)

Intervista me z. Knettel me rastin e festivalit të shkollës

(Neni RP nga 12.6.2014)

Hapja e klubit të leximit (artikulli WZ nga 31 maj 2014)

bottom of page