top of page

Kushtet

Këto janë termat dhe kushtet e përgjithshme. Ky model përmban tekste mostra, nuk është i plotë dhe nuk mund të publikohet. Termat dhe kushtet shërbejnë për të mbrojtur pronarët e faqeve të internetit. Ata mund të vendosin kushtet dhe kushtet e tyre dhe të plotësojnë kërkesat e tyre të informacionit. Në rastin e një dyqani online, ky detyrim informacioni mund të jetë p.sh. B. detaje për mallrat, çmimet si dhe kushtet e lidhjes së kontratës, përfundimin dhe revokimin. Termat dhe kushtet duhet të përmbajnë tituj dhe të formulohen në mënyrë të përshtatshme për kompaninë tuaj. Për t'u siguruar që kushtet dhe kushtet tuaja përputhen me rregulloret ligjore, kontrolloni ato nga një avokat me përvojë.

bottom of page